Kitap Bölümleri

XIX- KİTAP BÖLÜMÜ (ULUSAL)

 • Uzbay, İ.T., Özcan, N. Antihipertansif ilaçların farmakolojisi ve kullanım emniyeti. In:Hipertansiyon, Özcan, N. (ed.), İdeal Matbaacılık San., Ankara, 1995, s.111-149.
 • Uzbay, İ.T. İlaç suistimali ve bağımlılığı. In: Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Ders Kitabı, Bökesoy, T.A., Çakıcı, İ., Melli, M. (eds), Gazi Kitapevi, Ankara, 2000, s. 659-670.
 • Uzbay, İ.T., Özcan, N. Antihipertansif ilaçların farmakolojisi ve kullanım emniyeti. In:Hipertansiyon, Özcan, N. (ed.), 2. Baskı, Özkan Matbaacılık Ltd. Şti, Ankara, 2001, s.165-201.
 • Uzbay, İ.T., Kayaalp, S.O. Alkoller. In: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Kayaalp, S.O. (ed.), 10. Baskı, Feryal Matbaacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2002, s. 856-868.
 • Uzbay, İ.T., Yüksel, N. Madde kötüye kullanımı ve bağımlılığı. In: Psikofarmakoloji, Yüksel, N. (ed.), değiştirilmiş 3. baskı, Çizgi Tıp Yayınevi, Ankara, 2003, s. 485-520.
 • Uzbay, İ.T. Parkinson hastalığı, farmakolojik tedavisi ve ilaç geliştirmeye yönelik deneysel Parkinson modelleri. In: Beyin ve Nöropsikoloji: Temel ve Klinik Bilimler, Karakaş, S., İrkeç, C., Yüksel, N. (eds), Çizgi Tıp Yayınevi, Ankara, 2003, s. 145-159.
 • Uzbay, İ.T. Danışman sorumluluğu. In: Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık – 2004, Yılmaz, O. (ed.), TÜBİTAK Matbaası, Ankara, 2004, s.127-134.
 • Uzbay, İ.T. Şizofreni araştırmalarında kullanılan deneysel hayvan modelleri. In: Şizofreni – I, Ceylan, M.E., Çetin, M. (eds.), Üçüncü Baskı, Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş., İstanbul, 2005, s. 147-167.
 • Tuglular, I., Uzbay, İ.T. Yeni psikotrop ilaç geliştirme çalışmaları. In: Şizofreni – II, Ceylan, M.E., Çetin, M. (eds.), Üçüncü Baskı, Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş., İstanbul, 2005, s. 1241-1267.
 • Uzbay, İ.T. Alkoller. In: KAYAALP Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji Kayaalp, S.O. (ed.), 11. Baskı, Feryal Matbaacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2005, s. 739-750.
 • Kayaalp, S.O., Uzbay, İ.T. İlaç kötüye kullanımı ve ilaç bağımlılığı.  In: KAYAALP Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji Kayaalp, S.O. (ed.), 11. Baskı, Feryal Matbaacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2005, s. 816-836.
 • Uzbay, İ.T. Beyin biyokimyası ve davranış. In: Ruhsal Hastalıklar, Yüksel, N. (ed.), Üçüncü Baskı, MN Medikal & Nobel, Özyurt Matbaacılık, Ankara, 2006, s. 45-65.
 • Uzbay, İ.T. Bilimsel araştırma etiği. In: Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2006,  Yılmaz, O (ed.), TÜBİTAK Matbaası, Ankara, 2006, s. 19-26.
 • Uzbay, İ.T. Anksiyetenin nörofarmakolojisi, yeni yaklaşımlar ve deneysel modeller. In: Anksiyete Bozukluklarında Son Gelişmeler, Dilbaz, N. (ed.), Pozitif Matbaacılık, Ankara, 2006, s. 161-173.
 • Uzbay, İ.T. Nöroplastisite. In: Kognitif Nörobilimler, Karakaş, S., İrkeç, C., İşeri, E., Karakaş, H.M., Yüksel, N., Arıkan, O., Uzbay, I.T., Özgören, M. (eds.), MN Medikal & Nobel, Ankara, 2008, s. 255-265.
 • Alici, T., Uzbay, İ.T. Bağımlılık. In: Kognitif Nörobilimler, Karakaş, S., İrkeç, C., İşeri, E., Karakaş, H.M., Yüksel, N., Arıkan, O., Uzbay, I.T., Özgören, M. (eds.), MN Medikal & Nobel, Ankara, 2008, s. 701-724.
 • Kayaalp, S.O., Uzbay, İ.T. Santral sinir sistemi farmakolojisinin temelleri. In: KAYAALP Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Kayaalp, S.O. (ed.), 12. Baskı, Pelikan Yayıncılık, Feryal Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2009, s. 623-659.
 • Uzbay, İ.T. Alkoller. In: KAYAALP Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji Kayaalp, S.O. (ed.), 12. Baskı, Pelikan Yayıncılık, Feryal Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2009, s. 739-750.
 • Kayaalp, S.O., Uzbay, İ.T. İlaç kötüye kullanımı ve ilaç bağımlılığı.  In: KAYAALP Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji Kayaalp, S.O. (ed.), 11. Baskı, Pelikan Yayıncılık, Feryal Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2009, s. 816-836.
 • Uzbay, İ.T., Çocuk psikiyatrisinde rasyonel ilaç kullanımı. In: Çocukluk Çağında Psikofarmakoloji, Aysev, A., Gürkan, K. (eds.), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2009, s. 29-67.
 • Uzbay, İ.T. Bazal gangliyonların nörobiyokimyası. In: Parkinson Hastalığı, Emre, M. (ed.), Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2010, s. 37-54.
 • Uzbay, İ.T. Psikiyatrik hastalıklar için deneysel hayvan modelleri. In: Temel Psikofarmakoloji, Yüksel, N., Soygür, H., Tural, Ü., Demet, M.M. (eds.), Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Bilimsel Çalışma Birimleri Dizisi – No: 11, BAYT Ltd. Şti., Ankara, 2010, s. 136-164.
 • Tuğlular, I., Uzbay, I.T., Psikotrop ilaçların geliştirilmesi. In: Temel Psikofarmakoloji, Yüksel, N., Soygür, H., Tural, Ü., Demet, M.M. (eds.), Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Bilimsel Çalışma Birimleri Dizisi – No: 11, BAYT Ltd. Şti., Ankara, 2010, s. 248-261.
 • Uzbay, İ.T. Nörokimyasal iletim. In: Biyolojik Psikiyatri, Işık, E., Işık Taner, Y., Işık, U. (eds.), Sigma Publishing – Has Matbaacılık San.Tic.Ltd.Şti., İstanbul, 2012, s. 7-62.
 • Uzbay, İ.T., Berkman, K. Psikotrop ilaç etkileşmeleri. In: Madde Bağımlılığı Tanı ve Tedavi Klavuzu El Kitabı, Akvardarlar, Y., Arıkan, Z., Berkman, K., Dilbaz, N., Oral, G., Uluğ, B., Uzbay, İ.T., Akgür Annette, S., Bilici, M., Tamar Gürol, D., Mete, L., Gürel, Ş.C., Zorlu, N. (eds.), T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Pozitif Matbaa, Ankara, 2012, s. 259-272.


XXI- KİTAP BÖLÜMÜ (ULUSLARARASI)

 • Uzbay, I.T., Bizarro, L. Liquid diet for administering alcohol. In: Encyclopedia of Psychopharmacology, Volume 2. Stolerman, I. (Editor), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2010, pp. 710-712 (ISBN 978-3-540-68698-9).
 • Uzbay, I.T. Neuroplasticity: A new approach to treatment of depresion. In: Antidepressants: Types, Efficiency and Possible Side Effects. Van Leeuwen, J.T. (Editor) Nova Publishers, New York, 2010, pp. 1-66 (ISBN 978-1-61668-581-2).